0
Inga produkter

Sötvattenspärlor

Sötvattenspärlor är pärlor som kommer ifrån musslor som lever i sötvatten.
Det finns både naturliga och odlade sötvattenspärlor.

Både naturliga och odlade pärlor skapas av musslor.
När en naturlig pärla som lever i det fria blir till går det till så att en mussla öppnar skalet för att äta plankton eller för att få syre och då kan den råka få in ett sandkorn mellan skalet och manteln. Om detta sker blir mantelvävnaden retad och sandkornet kapslas in och bildar så småningom en pärla.

När man odlar en pärla lägger man in ett främmande föremål i en levande mussla.
Efter det lägger man tillbaka musslan i vatten i några år. Musslorna skapar under den tiden ett skikt av pärlemor runt det främmande föremålet och en vacker pärla bildas.

Beroende på mussel art och ursprung skiljer sig pärlor åt och kan förekomma i allt ifrån vitt till rosa, silver, kräm, guld, blå, grön och svart.
Storleken kan också skiftar från någon millimeter till några centimeter.